Экскурсиялардын графиги

Стамбул E-pass гид турларды камтыйт. Төмөнкү графиги менен экскурсияларыңызды пландаштырыңыз.

дүйшөмбү

09:00 - Базилика цистернасы (25') (D)
09:00 - Топкапы сарайы (60´) (T)
09:00 - Көк мечит жана ипподром (25´)(D)
09:00 - Аясофия (Тышкы сапар) (30´) (D)
10:00 - Аясофия (Тышкы сапар) (30´) (D)
10:00 - Базилика цистернасы (25') (D)
11:00 - Базилика цистернасы (25') (D)
11:00 - Аясофия (Тышкы сапар) (30´) (D)
11:00 - Топкапы сарайы (60´) (T)
12:00 - Базилика цистернасы (25') (D)
12:30 - Базилика цистернасы (25') (D)
13:45 - Топкапы сарайы (60´) (T)
14:00 - Аясофия (Тышкы сапар) (30´) (D)
14:00 - Базилика цистернасы (25') (D)
14:45 - Топкапы сарайы (60´) (T)
15:30 - Базилика цистернасы (25') (D)
15:30 - Топкапы сарайы (60´) (T)
16:00 - Базилика цистернасы (25') (D)
16:45 - Grand Bazaar (30´) (C)
16:45 - Базилика цистернасы (25') (D)

ШЕЙШЕМБИ

09:00 - Базилика цистернасы (25') (D)
09:00 - Көк мечит жана ипподром (25´)(D)
09:00 - Долмабахче сарайы (60´) (P)
10:00 - Долмабахче сарайы (60´) (P)
10:15 - Аясофия (Тышкы сапар) (30´) (D)
10:30 - Базилика цистернасы (25') (D)
10:45 - Долмабахче сарайы (60´) (P)
11:30 - Аясофия (Тышкы сапар) (30´) (D)
12:00 - Базилика цистернасы (25') (D)
13:00 - Аясофия (Тышкы сапар) (30´) (D)
13:30 - Долмабахче сарайы (60´) (P)
14:00 - Базилика цистернасы (25') (D)
14:30 - Аясофия (Тышкы сапар) (30´) (D)
14:45 - Көк мечит жана ипподром (25´)(D)
15:30 - Долмабахче сарайы (60´) (P)
16:00 - Базилика цистернасы (25') (D)
16:00 - Spice Bazaar & Rustempasha (45´)(S)
16:30 - Базилика цистернасы (25') (D)
17:00 - Grand Bazaar (30´) (C)

шаршемби

09:00 - Базилика цистернасы (30') (D)
09:00 - Топкапы сарайы (60´) (T)
09:00 - Көк мечит жана ипподром (25´)(D)
09:00 - Долмабахче сарайы (60´) (P)
09:00 - Аясофия (Тышкы сапар) (30´) (D)
10:00 - Базилика цистернасы (30') (D)
10:15 - Аясофия (Тышкы сапар) (30´) (D)
10:45 - Долмабахче сарайы (60´) (P)
11:00 - Топкапы сарайы (60´) (T)
11:00 - Базилика цистернасы (30') (D)
11:00 - Көк мечит жана ипподром (25´)(D)
12:00 - Базилика цистернасы (25') (D)
12:00 - Grand Bazaar (30´) (C)
13:00 - Топкапы сарайы (60´) (T)
13:30 - Долмабахче сарайы (60´) (P)
14:00 - Базилика цистернасы (25') (D)
14:00 - Топкапы сарайы (60´) (T)
14:30 - Аясофия (Тышкы сапар) (30´) (D)
15:00 - Базилика цистернасы (25') (D)
15:30 - Топкапы сарайы (60´) (T)
15:30 - Долмабахче сарайы (60´) (P)
16:00 - Базилика цистернасы (25') (D)
16:00 - Аясофия (Тышкы сапар) (30´) (D)
16:45 - Базилика цистернасы (25') (D)

БЕЙШЕМБИ
09:00 - Базилика цистернасы (25') (D)
09:00 - Топкапы сарайы (60´) (T)
09:00 - Көк мечит жана ипподром (25´)(D)
09:00 - Аясофия (Тышкы сапар) (30´) (D)
09:00 - Долмабахче сарайы (60´) (P)
10:00 - Базилика цистернасы (25') (D)
10:00 - Топкапы сарайы (60´) (T)
10:15 - Аясофия (Тышкы сапар) (30´) (D)
10:45 - Долмабахче сарайы (60´) (P)
11:00 - Көк мечит жана ипподром (25´)(D)
11:00 - Базилика цистернасы (25') (D)
11:15 - Топкапы сарайы (60´) (T)
12:00 - Базилика цистернасы (25') (D)
12:00 - Аясофия (Тышкы сапар) (30´) (D)
12:30 - Базилика цистернасы (25') (D)
13:15 - Топкапы сарайы (60´) (T)
13:30 - Долмабахче сарайы (60´) (P)
13:45 - Аясофия (Тышкы сапар) (30´) (D)
14:00 - Базилика цистернасы (25') (D)
14:15 - Топкапы сарайы (60´) (T)
14:45 - Топкапы сарайы (60´) (T)
15:15 - Базилика цистернасы (25') (D)
15:30 - Топкапы сарайы (60´) (T)
15:30 - Долмабахче сарайы (60´) (P)
15:45 - Базилика цистернасы (25') (D)
16:30 - Базилика цистернасы (25') (D)
16:30 - Grand Bazaar (30´) (C)
16:45 - Аясофия (Тышкы сапар) (30´) (D)

ЖУМА

09:00 - Базилика цистернасы (25') (D)
09:00 - Топкапы сарайы (60´) (T)
09:00 - Аясофия (Тышкы сапар) (30´) (D)
09:00 - Долмабахче сарайы (60´) (P)
09:30 - Spice Bazaar & Rustempasha (45´)(S)
09:45 - Базилика цистернасы (25') (D)
10:00 - Топкапы сарайы (60´) (T)
10:45 - Аясофия (Тышкы сапар) (30´) (D)
10:45 - Топкапы сарайы (60´) (T)
10:45 - Долмабахче сарайы (60´) (P)
11:00 - Базилика цистернасы (25') (D)
11:30 - Базилика цистернасы (25') (D)
12:00 - Grand Bazaar (30´) (C)
12:00 - Базилика цистернасы (25') (D)
12:30 - Базилика цистернасы (25') (D)
13:00 - Топкапы сарайы (60´) (T)
13:30 - Базилика цистернасы (25') (D)
13:30 - Долмабахче сарайы (60´) (P)
13:45 - Топкапы сарайы (60´) (T)
14:30 - Базилика цистернасы (25') (D)
14:30 - Аясофия (Тышкы сапар) (30´) (D)
14:30 - Топкапы сарайы (60´) (T)
15:00 - Көк мечит жана ипподром (25´)(D)
15:30 - Топкапы сарайы (60´) (T)
15:30 - Долмабахче сарайы (60´) (P)
15:45 - Базилика цистернасы (25') (D)
16:30 - Аясофия (Тышкы сапар) (30´)(D)
16:30 - Базилика цистернасы (25') (D)
16:30 - Grand Bazaar (30´) (C)

ИШЕМБИ
09:00 - Базилика цистернасы (25') (D)
09:00 - Топкапы сарайы (60´) (T)
09:00 - Көк мечит жана ипподром (25´)(D)
09:00 - Аясофия (Тышкы сапар) (30´) (D)
09:00 - Долмабахче сарайы (60´) (P)
10:00 - Базилика цистернасы (25') (D)
10:00 - Долмабахче сарайы (60´) (P)
10:15 - Аясофия (Тышкы сапар) (30´) (D)
10:15 - Топкапы сарайы (60´) (T)
10:45 - Долмабахче сарайы (60´) (P)
11:00 - Аясофия (Тышкы сапар) (30´) (D)
11:00 - Топкапы сарайы (60´) (T)
11:00 - Базилика цистернасы (25') (D)
12:00 - Топкапы сарайы (60´) (T)
12:00 - Базилика цистернасы (25') (D)
12:00 - Grand Bazaar (30´) (C)
13:00 - Топкапы сарайы (60´) (T)
13:30 - Базилика цистернасы (25') (D)
13:30 - Долмабахче сарайы (60´) (P)
13:45 - Аясофия (Тышкы сапар) (30´) (D)
13:45 - Топкапы сарайы (60´) (T)
14:00 - Базилика цистернасы (25') (D)
14:30 - Көк мечит жана ипподром (25´)(D)
15:00 - Аясофия (Тышкы сапар) (30´) (D)
15:00 - Базилика цистернасы (25') (D)
15:00 - Топкапы сарайы (60´) (T)
15:30 - Базилика цистернасы (25') (D)
15:30 - Топкапы сарайы (60´) (T)
15:30 - Долмабахче сарайы (60´) (P)
16:30 - Базилика цистернасы (25') (D)
16:30 - Grand Bazaar (30´) (C)
16:30 - Spice Bazaar & Rustempasha (45´)(S)
17:00 - Базилика цистернасы (25') (D)

ЖЕКШЕМБИ
09:00 - Базилика цистернасы (25') (D)
09:00 - Топкапы сарайы (60´) (T)
09:00 - Көк мечит жана ипподром (25´)(D)
09:00 - Аясофия (Тышкы сапар) (30´) (D)
09:00 - Долмабахче сарайы (60´) (P)
10:00 - Базилика цистернасы (25') (D)
10:00 - Долмабахче сарайы (60´) (P)
10:15 - Аясофия (Тышкы сапар) (30´) (D)
10:15 - Топкапы сарайы (60´) (T)
10:45 - Долмабахче сарайы (60´) (P)
11:00 - Аясофия (Сырткы сапар) (30´) (D)
11:00 - Топкапы сарайы (60´) (T)
11:00 - Базилика цистернасы (25') (D)
12:00 - Базилика цистернасы (25') (D)
12:00 - Spice Bazaar & Rustempasha (45´)(S)
12:00 - Топкапы сарайы (60´) (T)
12:00 - Долмабахче сарайы (60´) (P)
13:30 - Базилика цистернасы (25') (D)
13:30 - Топкапы сарайы (60´) (T)
13:30 - Долмабахче сарайы (60´) (P)
13:45 - Аясофия (Тышкы сапар) (30´) (D)
14:15 - Базилика цистернасы (25') (D)
14:30 - Топкапы сарайы (60´) (T)
15:00 - Базилика цистернасы (25') (D)
15:00 - Аясофия (Тышкы сапар) (30´)(D)
15:30 - Топкапы сарайы (60´) (T)
15:30 - Базилика цистернасы (25') (D)
15:30 - Долмабахче сарайы (60´) (P)
16:00 - Базилика цистернасы (25') (D)
16:30 - Аясофия (Тышкы сапар) (30´)(D)
16:30 - Базилика цистернасы (25') (D)
16:30 - Spice Bazaar & Rustempasha (45´)(S)
17:00 - Базилика цистернасы (25') (D)

МААНИЛҮҮ NOTES

  • Биздин гид ак кармап калат Стамбул электрондук паспорту жолугушуу пункттарында туу.
  • Кирүү Базилика цистернасы, Топкапы сарайы, жана Долмабахче сарайы Биздин гид менен гана жасалышы мүмкүн, анткени бул музейлер бизге онлайн билет системасы эмес. Акысыз билеттер биздин гид тарабынан берилет.
  • Aya Sophia тур гана уюштурулган сырткы сапар. Түркиянын Маданият жана туризм министрлигинин жаңы жобосунан улам, чет элдик зыяратчылар үчүн кошумча акы менен экинчи кабатка гана барууга болот кайсынысы 25 Euro менен. Негизги кабат түрк жарандары үчүн гана ачык. Биздин тур Аясофиянын билет кассасында аяктайт, билеттерди түздөн-түз кире бериште сатып алууга болот.

ЖОЛУГУШУУ ПУНКТТЕРИ

(D)- Аясофиянын жанындагы Busforus (Эки кабаттуу автобус) аялдама белгиси Google Map View үчүн чыкылдатыңыз.
(T)- Топкапы сарайынын башкы дарбазасынын аркы бетиндеги Ахмед III фонтанынын маңдайы Google Map View үчүн чыкылдатыңыз.
(P)- Долмабахче сарайынын Саат мунарасынын алдында, коопсуздук текшерүүсүнөн кийин. Google Map View үчүн чыкылдатыңыз.
(C)- Cemberlitas Трамвай станциясынын жанындагы Cemberlitas колоннасынын алды Google Map View үчүн чыкылдатыңыз.
(S)- Спайс базарынын негизги кире беришинин маңдайы Google Map View үчүн чыкылдатыңыз.